Beeld geschonken door de gouveneur van Jakarta aan burgemeester Van Thijn op 28 augustus 1984