Schep, aangeboden aan burgemeester d'Ailly op 27 september 1952 t.b.v. het graven van de IJ-tunnel