Zakhorloge geschonken door het bestuur van het Paleis voor Volksvlijt aan Willem Frederik Karel Roemer (1861-1926), bouwmeester van de nieuwe schouwburg in het Paleis voor Volksvlijt