Overzichten Studiezaal Gouden Koets
Het Amsterdam museum richt in aanloop naar de Gouden Koets tentoonstelling een studiezaal in. In deze openbare studieruimte werkt het onderzoeksteam aan de diverse programmaonderdelen en gaat het in gesprek met bezoekers en genodigden (zoals leden uit de klankbordgroep). De studiezaal heeft een grote tafel met gerelateerde documenten en literatuur, de maquette, eerste schetsen van de vormgeving en een wand waarop men ideeën kan achterlaten.

Lees hier meer over het project.