Missie

Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot leven en geeft inzicht in de identiteit van de stad; het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen.

Wij leggen onze missie als volgt uit:

Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot leven en geeft inzicht in de identiteit van de stad:

Het verhaal, het erfgoed en de identiteit van de stad Amsterdam vormen het onderwerp van het Amsterdam Museum. De geschiedenis wordt tot leven gebracht door bijzondere objecten en plekken én een meerstemmig verhaal. Onze collectie vormt daarbij een belangrijk en inspirerend uitgangspunt.

...het museum daagt bewoners en bezoekers uit:

Het Amsterdam Museum is er voor iedereen die betrokken is bij Amsterdam of die zich betrokken voelt. Een divers publiek bestaat uit Amsterdammers en bezoekers van allerlei herkomst. Het museum streeft naar een toegankelijke en gastvrije benadering, waar iedereen die daar behoefte aan heeft wordt uitgedaagd om het verhaal van Amsterdam mede vorm te geven.

....hun relatie tot de stad te verdiepen.:

Het Amsterdam Museum wil de band van de bezoekers met de stad versterken en een bijdrage leveren aan de binding van de bewoners met hun stad en tussen de bewoners onderling.

Visie 2025

Het Amsterdam Museum gaat over Amsterdam van vroeger, nu en de toekomst. Het museum wil voor bewoners en bezoekers ‘the entry to the city’ worden. Als netwerkmuseum willen wij samen met organisaties en groepen in de hele stad de betrokkenheid bij en de zorg voor de stad vergroten. Dit doen wij door op betekenisvolle plekken historische context toe te voegen waardoor inzicht, verdieping of gesprek over de stad ontstaat. Door op diverse locaties in de stad te programmeren komt het museum in contact met een breed en divers publiek. 

Gastvrij

Het Amsterdam Museum wil in 2025 voor alle bezoekers toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Het museum is open en transparant, waardoor een breed en divers publiek zich er welkom en thuis voelt. 

Inclusief

Het Amsterdam Museum zal zich in de komende tijd nog nadrukkelijker richten op een inclusief beleid. In de presentaties, evenementen en programma’s zal de veelstemmigheid van de stad doorklinken en weerspiegeld worden op verschillende locaties in de stad. 

Vernieuwend

Het Amsterdam Museum wil vernieuwend zijn: een ondernemend, creatief, maatschappelijk betrokken en vrijdenkend stadsmuseum dat de actualiteit koppelt aan het verleden en daarmee relevant is voor discussies van nu.