De lancering van het netwerk is een vervolg op de opening van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum op 23 september. De komende jaren sluiten musea uit twaalf provincies zich aan met voorwerpen die onmisbaar zijn om alle 50 vensters van de Canon van Nederland te verbeelden.

Elk van de deelnemende musea toont in de vaste presentatie topstukken van de Nederlandse geschiedenis. Deze topstukken, voor de bezoeker duidelijk gemarkeerd met een oranje 'C' (van 'Canon'), laten hem of haar oog in oog staan met de geschiedenis. Samen belichten zij verschillende invalshoeken van het verleden. Drie stukken tonen bijvoorbeeld het venster De Beeldenstorm: een portret van Maarten Luther, een Christuskop (beide Museum Catharijneconvent) en een schilderij dat juist een vertekend beeld van die Beeldenstorm geeft (Museum Prinsenhof Delft). 

Het Amsterdam Museum doet ook mee. Samen met het Tropenmuseum en het Scheepvaartmuseum behandelen wij het venster Slavernij. Er zijn hier drie objecten uit de vaste opstelling voor geselecteerd: het beeld van Joan Huydecoper, het schilderij van de Gouden Bocht (Gerrit Berckheyde) en Suikerplantage Waterlant in Suriname (Dirk Valkenburg). Vanaf deze week kan het publiek daar ook zo'n oranje 'C'-label bij aantreffen. Ook in het entreegebied zullen verwijzingen komen naar de Canon van Nederland.

Het Museum Willet-Holthuysen is als compleet huis geselecteerd voor de Canon van Nederland, omdat het huis een van de verhalen verbeeldt van het venster De Grachtengordel.

Naast het Amsterdam Museum doen ook mee: Het Scheepvaartmuseum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum van Oudheden en Tropenmuseum. Het Allard Pierson Museum, Rijksmuseum in Amsterdam en de website www.entoen.nu dragen bij met content, programmering, onderzoek en advies.

Meer weten over de Canon? Gisteren is de officiële website de lucht in gegaan: www.canonvannederland.nl

Tot slot: hier een stuk over de Canon dat op 24 oktober 2017 in NRC verscheen en hier een item op Omroep Max.