Boven in is te lezen: 'AAN DE DAMES M.C. EN C. VAN EEGHEN / DIE UITVOERING GEVENDE AAN / DEN WENSCH VAN WYLEN HAAR / BROEDER DEN HEER / J.H. VAN EEGHEN / DOOR EEN BELANGRIJKE SCHENKING / HEBBEN BYGEDRAGEN / TOT STICHTING VAN / DIT MUSEUM'. In het midden is het familiewapen van de familie Van Eeghen afgebeeld. Aan weerszijden 19 en 26.