Any time, any place
Frank de Grave, toen wethouder Telematica en Informatica en loco burgemeester van Amsterdam, opende De Digitale Stad tijdens de live uitzending met zijn visie op de toekomst: “De Digitale Stad is eigelijk een soort van contradictio in terminis. De huidige telematische revolutie heeft immers juist de potentie bestaande grenzen te overschrijden: any time, any place. De stadsgrenzen worden overschreden en de zogenaamde hierarchische scheidslijnen tussen mensen en organisaties vallen weg of veranderen. In zekere zin is De Digitale Stad een voorbereiding op het verdwijnen van Amsterdam in zijn huidige vorm. Er zijn geen regionale beperkingen meer. Geen landelijke beperkingen meer. De digitale stad is mondiaal.”

Oproep tot debat
De gemeente Amsterdam was zeer verheugd met het initiatief en verleende financiële en inhoudelijke steun. Het communicatiesysteem van het stadhuis, het bestuurlijk- en publieksinformatiesysteem van Amsterdam, werd gekoppeld aan DDS. En de ambtenaren waren nu voor het eerst per elektronische mail te bereiken. Reden voor deelname van de gemeente was de kloof tussen kiezers en gekozenen in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen te beslechten. De Grave riep de Amsterdammers en de bewoners van DDS daarom ook op om het debat aan te gaan. “Met elkaar, met de politiek en met de wereld. Maak gebruik van uw DDS, doe er u uw voordeel ermee, doe ons er een voordeel mee.”

Met de woorden “Ik wens De Digitale Stad een bloeiend, rijk en vooral creatief bestaan toe” verklaarde De Grave de stad voor geopend.

Smart TV
Onder de titel Smart TV werden vier uitzendingen op de lokale televisiezender Salto uitgezonden op 15 januari, 5 februari, 26 februari en 26 maart 1994. Smart TV was de lokale televisie spin-off van de Digitale Stad, waarin tevens het idee van interactieve televisie werd onderzocht.

Meer informatie
- Persbericht: De Digitale Stad door Felipe Rodriquez (30-12-93)
- Vervreemding en sleur in digitaal suburbia door Lennaart van Oldenborgh (1994)
- De Digitale Stad krant (1994)

Met dank aan René van de Belt en Erik van den Muijzenberg.

Bekijk de vier 'opgegraven' SMART TV afleveringen:

  1. SMART TV: Opening van De Digitale Stad. Op 15 januari 1994 gaat het over het versmelten van televisie, computer en telefoon in één systeem. Er wordt ingegaan op de effecten en de consequenties van de nieuwe media. De kijker kon op verschillende manieren interactie aangaan. Live uitgezonden vanuit De Balie in Amsterdam.
  2. SMART TV: Amsterjam, MUD en cyberpunk. Op 5 februari 1994 ligt de nadruk op elektronische muziek en amusement. Bijzondere composities die in De Digitale Stad waren ontstaan worden ten gehore gebracht (onder de noemer van 'Amsterjam'). Verder aandacht voor de 'MUD' ('soort spookhuis annex doolhof als onderaards gangenstelsel in DDS') en cyberpunk. Live uitgezonden vanuit Steim in Amsterdam.
  3. SMART TV: Electronische kunstwerken, multi-media en copyright in cyberspace. Op 26 februari 1994 wordt er aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de nieuwe technologie en de kunst. Aan bod komen onder andere elektronische kunstwerken, de ontwikkelingen op het gebied van multi-media en de kwestie van copyright in cyberspace. Live uitgezonden vanuit het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.
  4. SMART TV: Terugblik op 3 maanden DDS Op 26 maart 1994 blikt Smart TV terug op De Digitale Stad, die dan inmiddels 3 maanden online is, en wordt gesproken over het debat over de Nederlandse telecommunicatiepolitiek. Live uitgezonden vanuit De Balie in Amsterdam.