Amsterdamse burgerinitiatieven in de 19e eeuw

Amsterdamse burgerinitiatieven in de 19e eeuw

De stad werd veranderd en gemoderniseerd. Niet omdat het stadsbestuur het nodig vond, maar omdat een groepje rijke burgers het voortouw nam. De tweede helft van de negentiende eeuw was de bloeitijd van de crowdfunding avant la lettre. Een kleine elite wilde van het ingeslapen Amsterdam weer een wereldstad maken, en dat is ze heel aardig gelukt. Wie waren de rijke heren (en een paar dames) die dit voor elkaar kregen? Wat waren hun motieven en voor wie deden ze het eigenlijk?

Datum: 7 maart 2017

Plaats: Auditorium

Tijd: 12:15 – 13:00 uur