In 1879 trouwde Koning Willem III op 61-jarige leeftijd met de twintigjarige prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. De eerste kennismaking van het koninklijk paar met de Amsterdamse bevolking vond plaats op 21 april van datzelfde jaar. De leden van de Feestcommissie droegen deze speldjes waarvan er een bewaard is gebleven in de collectie van het AHM. Meer informatie