DE VONDSTKAART

DE VONDST
Bekijk de vondst (pdf; 5.1mb)

TITEL:
De Multiculturalisering van Internet – Plein in De Digitale Stad.

VINDJAAR:
2011.

VINDPLAATS:
Gevonden tijdens digitale graafwerkzaamheden in oktober 2011 met Liesbeth van de Kar.

HERKOMST:
Meer Kleur in de Media, jaargang 5, nr. 3, september 1997.

JAAR VAN VERVAARDIGING:
1997.

VERVAARDIGER:
Meer Kleur in de Media.
In 1995 tekenden de landelijke en regionale publieke omroepen en de Wereldomroep een intentieverklaring om te streven naar een evenredige participatie van allochtonen in alle functies en op alle functieniveaus. Dit vormde de aanleiding voor het project Meer Kleur in de Media. De uitvoering lag in handen van de Media Academie, de STOA en het RBA Midden Nederland. Het werd gefinancierd door bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de NOS (ieder fl. 100.000,- per jaar). Het totale bedrag is door inzet van de STOA telkens verdubbeld met gelden uit Europese fondsen.

MATERIAAL:
Papier.

INHOUD:
Nieuwsartikel over het nieuwe plein, het Multicultureel Plein, in De Digitale Stad.

De auteur begint het artikel met de constatering dat “de manieren die de moderne media-consument heeft om zich te informeren of te amuseren enorm zijn toegenomen met de komst van de nieuwe media (…)”. De groei van het internet wordt genoemd en het feit dat veel bedrijven en organisaties tegenwoordig een eigen homepage (website) hebben. Maar opvallende afwezigen hier zijn organisaties en bedrijven van allochtone signatuur. Dit is de reden dat de STOA en DDS samen het project Multicultureel Plein zijn gestart.

Toenmalig DDS medewerker Liesbeth van de Kar legt de structuur van De Digitale Stad uit: pleinen met een thema waar gebouwen aan liggen. Het Multicultureel Plein verschaft ruimte aan organisaties voor allochtonen. Van de Kar noemt ook andere mogelijkheden. Zo komt er een zogenaamde ‘list-server’ (listserver is een programma voor het geautomatiseerd beheer van een nieuwslijst) en een kiosk met links naar publicaties en internetpagina’s die gaan over multiculturele onderwerpen. Directeur van de STOA, Ed Klute, benadrukt ook de nieuwe mogelijkheden die internet biedt met beeld en geluid.

Naast het plein bieden DDS en de STOA ook een ondersteuningsprogramma om de stap naar het internet voor organisaties van allochtone signatuur te vergemakkelijken. Van de Kar geeft aan dat dit past bij de doelstelling van de DDS om iedereen toegang te geven tot de Stad.

Onder aan het artikel is een kader waarin de acht gebouwen die aan het Multicultureel Plein staan worden genoemd:
1. Multiculturele organisaties (landelijke en regionale steunfuncties);
2. Anti-racisme organisaties;
3. Allochtone en multiculturele redacties;
4. Vluchtelingen en asielzoekers;
5. Overheidsbeleidsvoorlichting;
6. Zelforganisaties;
7. Allochtone ondernemers;
8. Cultuur.

FUNCTIE:
Nieuwsartikel.

BIJZONDERHEDEN:
Auteur: Nico Jouwe.
Geciteerde DDS medewerker: Liesbeth van de Kar.

OPROEP
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een mail!