DE VONDSTKAART:

DE VONDST
Bekijk de vondst (pdf; 32.445kb)

TITEL:
De Digitale Stad. Voor maatschappelijke sector, overheid, bedrijfsleven en de gemeenschap.

VINDJAAR:
2011.

VINDPLAATS:
Gevonden tijdens digitale graafwerkzaamheden met Liesbeth van de Kar.

HERKOMST:
De Digitale Stad.

JAAR VAN VERVAARDIGING:
Staat niet in boekje zelf. Maar het lijkt 1997 te zijn.

VERVAARDIGER:
De Digitale Stad.

MATERIAAL:
Papier.

AFMETINGEN: A4.

INHOUD:
De Digitale stad wordt kort beschreven in haar ontwikkeling, complexiteit en veelheid van facetten (van de omschrijving op de achterkant).

FUNCTIE:
Algemene brochure om uit te delen.

BIJZONDERHEDEN:
Het boekje bestaat uit 13 onderdelen. In het voorwoord wordt heel kort de ontstaansgeschiedenis van de DDS als een van oorsprong tijdelijk project verteld. Aangegeven wordt dat de stichting De Digitale Stad een onderneming drijft om haar maatschappelijke doelen te kunnen financieren.

In het tweede onderdeel worden de doelstellingen van de DDS genoemd en uitgelegd. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk: functie in het publieke domein, kennisontwikkeling en overdracht en economische ontwikkeling. Met name de eerstgenoemde categorie, de functie in het publieke domein, wordt verder uitgewerkt.
Hier zijn de volgende aspecten van belang:
- Toegang: toegang van iedereen tot het internet.
Vrijheid van expressie: de burger kan zelf informatie aanbieden en zowel open als privé communiceren.
- Regelgeving: bescherming van de genoemde vrijheden.
- Culturele organisaties: de genoemde mogelijkheden dienen ook beschikbaar te zijn voor culturele organisaties.
- Demokratie: het versterken van democratische processen. (Er staat demokratie, en niet democratie.)

In het derde deel, genaamd ‘Lokaal, Nationaal, Internationaal’ wordt de door de DDS gebruikte metafoor van de stad genoemd. Benadrukt wordt echter dat de DDS een stad is zonder geografische gebondenheid, en dat de DDS landelijke diensten heeft. Verder komen 75% van de bezoekers van buiten Amsterdam.

De onderdelen vier en vijf, Interactie en Bewoners, leggen de structuur en werking van de stad uit. Vanwege het gebruik van de stadsmetafoor zijn er huizen, bewoners, pleinen. Verder is er een metro. Huizen kunnen trouwens worden gekraakt!

In de volgende drie onderdelen wordt uitgelegd welke functie de DDS kan en wil vervullen voor respectievelijk bedrijven, onderwijsinstellingen en de maatschappelijke en culturele sector. In het tiende onderdeel wordt gekeken naar innovatie en naar de toekomst van De Digitale Stad. Na de onderdelen Techniek en Faciliteiten wordt afgesloten met de adresinformatie van de DDS.

OPROEP
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een mail!