VONDSTKAART

DE VONDST
Bekijk de vondst (pdf, 8.1mb)

TITEL
De Digitale Stad. Sociale Bouwstenen voor een elektronische samenleving.

VINDJAAR
2010.

VINDPLAATS
Amsterdam.

HERKOMST
Gemeente Amsterdam.

JAAR VAN VERVAARDIGING
1994.

VERVAARDIGER
Marleen Stikker.

In dit document staat geen auteur vermeld. Maar in het artikel 'Gendered User-Representations. Design of a Digital City' door ELs Rommes, verschenen in het boek 'Women, Work and Computerization: Charting a Course to the Future' van oa Ellen Balka en Richard Smith staat Marleen Stikker op paginga 145 genoemd als auteur.

MATERIAAL
Papier.

AFMETINGEN
A4, 24 pagina's.

INHOUD
Dit document omvat het eigenlijke document en zes bijlagen.

Het eigenlijke document bestaat uit acht onderdelen. Deze zullen heel kort worden omschreven. Eventueel met behulp van een citaat.

1. Doelstellingen
Ook de activiteiten van De Digitale Stad worden hier genoemd.

2. Ervaringen en aandachtspunten
Vier punten worden genoemd.

3. Opzet:
Hoe in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen: "Nu de stad contouren heeft gekregen is het gewenst tot een herkenbare besturing te komen en een plan te trekken voor de langere termijn." (blz. 3).

4. Organisatorische structuur
Twee lagen: operationeel en bestuurlijk.

5. Het besturen van De Digitale Stad
Er zal een Stichting 'De Digitale Stad' worden opgericht.

6. Operationele laag
"Er wordt overwogen een nieuwe netwerk-provider op te richten." (blz. 4).

7. Financiële Structuur
Drie niveau's van financiering.

8. Acties
"De situatie tot uiterlijk januari 1995 kan worden beschouwd als een interim-fase waarin een aantal cruciale aanpassingen moet plaatsvinden". (blz 5). Overzicht van wat er nog moet gebeuren in 1994.

Bij het document horen zes bijlagen:

  1. Een stormachtig begin; Evaluatie eerste fase
  2. Projecten
  3. Specificatie operationele laag
  4. Partners voor de tweede fase
  5. Contacten & gesprekken
  6. Begroting (1 april 1994 - 1 januari 1995)

Bijlage 1 schets een beeld van de eerste fase van De Digitale Stad door middel van een overzicht van de ambities waar DDS zich mee presenteerde. Er worden er vijf genoemd.

Bijlage 2 geeft een overzicht van vier categorieën projecten waar De Digitale Stad zich op richtte. Deze zijn hebben betrekking op Gemeente Amsterdam en de landelijk overheid, de participatie van burgers en het ontwikkelen van een grafische interface.

In de bijlagen 4 tot met 6 worden de gewenste ontwikkelingen van De Digitale Stad na afloop van de experimentele fase behandeld.

FUNCTIE
Het omschrijven van de huidige (toenmalige) fase van DDS en het schetsen van de toekomst voor DDS.

BIJZONDERHEDEN
Het eigenlijke document hanteert paginanummering 1 tot en met 5. De zes bijlages zijn als geheel apart genummerd als 'bijlagen DDS 1' tot en met 'bijlagen DDS 15'. Zowel de voorkant van het eigenlijke document als de 'voorkant' van het deel met de bijlagen zijn niet genummerd.

OPROEP
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een mail!

Meer documenten
Bekijk de vondst: GEVONDEN: Documenten gemeente Amsterdam over DDS.