VONDSTKAART

DE VONDST
Bekijk de vondst (pdf, 2,5mb)

TITEL
Het werk ligt op straat. Onderzoek naar de behoefte aan nieuwe werksoorten onder de bewoners van de Digitale Stad.

VINDJAAR
2010.

VINDPLAATS
Amsterdam.

HERKOMST
Gemeente Amsterdam.

JAAR VAN VERVAARDIGING
1994 (najaar).

Het document is niet van een datum voorzien. Op pagina 12 staat genoemd dat de enquête tot 25 november 1994 ingevuld kan worden. Op dezelfde pagina en op pagina 1 staat ook dat het 'Actieplan Werk' voor 1 januari 1995 gereed moet zijn. Het document is dus tussen deze twee data gepubliceerd.

VERVAARDIGER
Gemeente Amsterdam.

In het document staan geen auteurs genoemd. Er is geen colofon.

MATERIAAL
Papier.

AFMETINGEN
A4, 21 pagina's.

INHOUD
Dit document bestaat uit een voorblad en 20 genummerde pagina's. Het rapport bestaat uit 4 ongenummerde onderdelen.

In het eerste onderdeel, de inleiding, wordt de context van het uitgevoerde onderzoek omschreven.
De gemeente Amsterdam was gestart met het project 'Het Amsterdams Stadsberaad'. Amsterdam wilde de kloof tussen de burger en de politiek te overbruggen. Met het project wilde de gemeente de participatie van de burgers bij de (gemeente)politiek ontwikkelen.

Het onderwerp van het eerste Stadsberaad was werkgelegenheid. Een werkgroep onder leiding van oud-wethouder Jan Schaefer schreef een plan van aanpak. De volgende stap was middels de 'interactieve enquête' de burgers te betrekken. Gevraagd werd welk werk de bevolking belangrijk vond, wat men zelf over had (via een eigen bijdrage) voor verschillende werksoorten en welke werksoorten uit algemene middelen betaald moesten worden. De resultaten van deze enquête werden in dit rapport beschreven.

Het beoogde interactieve systeem (de Amsterdamse kabel in combinatie met de telefoon) om deze enquête uit te voeren voldeed niet. Daarom koos men voor De Digitale Stad. Benadrukt wordt dat de bevolking van DDS niet representatief voor de bevolking van Amsterdam is.

In het tweede onderdeel worden zowel de opbouw van de enquête als de resultaten omschreven.

Het derde onderdeel bestaat uit een overzicht van de 'brieven' die deelnemers aan de enquête naar de Gemeente Amsterdam konden sturen (via een webformulier). Enkele citaten zijn afgedrukt.

Het vierde en laatste onderdeel, de bijlage, bestaat uit de vragenlijst waaruit de enquête bestond.

FUNCTIE
Het samenvatten en interpreteren van de resultaten van de enquête 'Het werk ligt op straat'.

BIJZONDERHEDEN
Het feit dat de bevolking van De Digitale Stad afwijkt van de bevolking van Amsterdam (blz. 2) wordt ook gebruikt als een verklaring voor een resultaat dat afwijkt van het patroon (blz. 5). Een briefschrijver (via e-mail) noemt dit ook (blz. 11).

De auteurs van het onderzoeksrapport refereren aan het onderzoek van Schalken en Tops. Uit hun onderzoek blijkt dat de bevolking van DDS niet representatief is voor de bevolking van Amsterdam.

Het in het onderzoek genoemde Stadsberaad wordt beschreven in het artikel “The New Canals of Amsterdam”, in: "Media Culture Society", 1996 18: 233 door Kees Brants, Martine Huizenga en Reineke van Meerten.

Op het voorblad van ons exemplaar staat met de hand geschreven 'Bijlage 3'.

OPROEP
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een mail!

Meer documenten
Bekijk de vondst: GEVONDEN: Documenten gemeente Amsterdam over DDS.