Transparantie, openheid en vooral delen: als museum zijn het de sleutelwoorden voor participatie en kennisdeling met publiek én collega’s. Het kijkje achter de schermen is daarbij een populaire constructie.

In verschillende gesprekken met mode- en kostuumspecialisten werd een duidelijke wens uitgesproken om meer inzicht te krijgen in het museumwerken. Letterlijk kregen wij de boodschap: “maak gebruik van wat er al in een museum gebeurt, dat willen wij weten en zien.”

Video's maken met de iPad

Voor Modemuze is onze iPad een veelgebruikt medium dat ons richting geeft voor het vastleggen en het communiceren van de gebeurtenissen die achter die beruchte schermen plaatsvinden. In drie volgende blogs besteed ik aandacht aan formats voor filmpjes die we met de iPad hanteren: de timelapse (geschikt voor het vastleggen van opbouw), het sfeerfilmpje (naar aanleiding van bijzondere evenementen) en de ‘videolog’ (een visueel achtergrondverslag). Als eerste aan de beurt:

De timelapse

Waarom de timelapse? Een timelapse video is eigenlijk het versneld afspelen van foto’s die in verschillende intervals genomen kunnen worden.Een timelapse kan daarom in een extreem verkorte tijd een langdurig proces weergeven aan de kijker. De opbouw van een tentoonstelling, die over het algemeen meerdere dagen duurt, kan zo in de korte tijd die de kijker te besteden heeft, worden getoond.

Om voorafgaand aan de opening van de speciale Modemuzetentoonstelling in Willet-Holthuysen aandacht te genereren hebben we de iPad gebruikt om een timelapse te maken.

Hoe?

Techniek: Een tip die ik nu achteraf graag geef, is om hiervoor een timelapse app te downloaden. Hiermee kan handmatig worden ingesteld hoeveel foto’s er bijvoorbeeld per uur gemaakt moeten worden om de gewenste lengte voor een filmpje te bereiken (zie screenshot van de appstore onderaan).

Filmen: De iPad hebben we opgesteld in de hoek van de ruimte waar we het beste overzicht kregen van alle kanten van de kamer. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een statief dat extra hoog opgesteld kan worden, waarmee een vogelperspectief ingenomen kan worden. Wanneer deze opgesteld is, hoeft er dus eigenlijk niks meer te gebeuren, behalve letten op de stroomtoevoer (!).

Er kan overigens ook zonder app gewoon gefilmd worden, maar de opnamecapaciteit van de iPad is beperkt en het is onnodig veel werk om de video’s over te zetten naar een pc waarin deze voldoende versneld kan worden voor het gewenste effect.

Modemuze heeft met teamleden, conservatoren en vrijwilligers een curses ‘filmen met de iPad’ gedaan bij De Frisse Blik.