amsterdam museum

Familiepenningen

Herinneringen aan leven en dood

'De liefde blijft in eeuwigheid', 'de dood is een ingang ten leven' en 'so ras geblust so haest in rust': teksten op penningen die samen met toepasselijke, symbolische voorstellingen als ineengeslagen handen, Amors, geraamten en zeisen herinneren aan belangrijkste gebeurtenissen in een leven: geboorte, huwelijk, verjaren en overlijden. Een selectie van deze familiepenningen in de collectie van het Amsterdam Museum staat centraal in het collectieboekje 'Familiepenningen. Herinneringen aan leven en dood'.

Willem van Bylaer, Penning voor het gouden huwelijk van Maarten Ruychaver (1540-1626) en Aleyd van der Laen (1542-1626), 1621 (detail)

224 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe