Vandaag precies 87 jaar geleden, op 14 oktober 1929, maakte de Graf Zeppelin een promotievlucht boven Nederland. In augustus had het luchtschip met succes een reis om de wereld voltooid. Overal werd reclame gemaakt voor deze nieuwe manier van reizen en dus kwam de Zeppelin ook een rondje maken boven Nederland. Hooggespannen waren de verwachtingen ook in Amsterdam, getuige het verslag in de Telegraaf:

“Tegen tien uur werd de drukte geweldig – de trams reden door hagen toeschouwers en hoewel er weinig politie aanwezig was, ontstonden er geen opstoppingen […] En er was er bovendien niet de zenuwachtigheid van “de eerste rij.” Iedereen kon er zeker van zijn een stallesplaats te hebben, onverschillig of er een dikke meneer vóór hem mocht staan.

  • Waar blijft nou de Seppelien? Vroeg een dreinend meisje.
  • Hou je gemak, zei een verveelde pa. De Seppelien neemt kolen in op Schiphol.
  • Astie nou maar op tijd is…..[…]

Nooit hoorde men meer theorieën omtrent de Zeppelin dan hier op de Dam en iedereen wist er alles van.  

  • Astie nou maar niet op Schiphol geland is, zeiden de angstigen
  • Kàn niet! zei een specialist.
  • Kanniet, kanniet, betoogde een driftig oud heertje. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kanne. Een Tsjeppelien kan álles. Hebbu niet geleze hoe ze gevaren binne over de Oseejaan en hoe ze geweest binnen naar Jáápan en overal. Zeg u nou niet dat het niet kàn.
  • Het kan niet omdatteme geen mast hebbe op Schiphol
  • Laat u naar u kijke. Geen mast op Schiphol. Zooveel masten als ze maar wille. Maar wat moet een Tsjeppelien met een mast? Het is toch zeker geen Urkerbotter? Zoo’n Tsjeppelien kan met de neus naar de grond komme als-tie-wil en overnacht bergen ze hem op in een loods… Het het in de krant gestaan! Hebbu niet geleze? Dat moet u leze!”

De Graf Zeppelin boven Schiphol, 1929

De Graf Zeppelin boven Schiphol, 1929

De specialist had gelijk, de Zeppelin landde inderdaad niet op Schiphol maar gooide er wel post af. Op het Polygoonjournaal was dat goed te zien. Volgens de kranten werd de post om 11:35 uur afgeworpen, vijf minuten later verscheen de Zeppelin al boven Amsterdam. Over Amsterdam-Zuid vloog hij richting het centrum om vanaf daar te draaien en recht over de Dam  te vliegen. De Tijd beschrijft het algehele gevoel op het plein goed:

“Hoog boven de Damstraat kwam de reus aanzetten, blinkend in de zon. Recht kwam het op de Dam aan. Gejuich ging uit de menigte op, met zakdoeken werd gezwaaid. Langzaam gleed het gevaarte weg achter het hooge dak van het Koninklijk Paleis.”

De Graf Zeppelin boven de Dam, 1929

De Graf Zeppelin boven de Dam, 1929

Na zeven minuten boven Amsterdam was de pret voorbij en vertrok de Zeppelin in de richting van Utrecht en Nijmegen om daarna weer terug te vliegen naar Friedrichshafen.

In afwachting van de Zeppelin op het dak, 1929

In afwachting van de Zeppelin op het dak, 1929

Acht jaar later voltrok zich op luchthaven Lakehurst in New Jersey de ramp met de Hindenburg, die het einde van het Zeppelintijdperk inluidde. Het verschijnen van een Zeppelin boven Schiphol bleef zo een unicum.

Tot 7 mei 2017 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 100 jaar Schiphol – klaar voor vertrek te zien. Voor veel meer verhalen over een eeuw Schiphol zie ook https://www.schiphol100jaar.nl/