Hart Amsterdammuseum »

In het Amsterdams Historisch Museum

Judith van Gent

In 1975 opende het nieuwe Amsterdams Historisch Museum in het Burgerweeshuis. Met vele andere schilderijen uit het langdurige bruikleen van de stad aan het Rijk werd het overliedenportret in de vaste opstelling over de geschiedenis van Amsterdam tentoongesteld.   Het schilderij verhuisde in 1983 naar Stockholm

Lees verder