Verbouwingsfoto Amsterdams Historisch Museum 1964 - 1975 R 111.1345
In 1975 opende het nieuwe Amsterdams Historisch Museum in het Burgerweeshuis. Met vele andere schilderijen uit het langdurige bruikleen van de stad aan het Rijk werd het overliedenportret in de vaste opstelling over de geschiedenis van Amsterdam tentoongesteld.

 

Het schilderij verhuisde in 1983 naar Stockholm