Hart Amsterdammuseum »

#020today: De klimmende bok

Jilles Al

In 2013 werd de restauratie voltooid van de gevelstenen van het ‘gevelstenenmuseum’ in de Sint Luciënsteeg. Dit buitenmuseumpje kwam tot stand in de jaren 1924-1927, toen de meeste van de, nu nog aanwezige gevelstenen hier werden ingemetseld. Destijds was dat de zijmuur van het Burgerweeshuis; nu is het de fraaie zijgevel van het Amsterdam Museum. Van de 47 gevelstenen was van veertig al de…

Lees verder