Hart Amsterdammuseum »

Technisch onderzoek: de mirakeldoeken

Het is niet bekend hoe de acht losse fragmenten waren opgesteld. Moesten ze functioneren als processievaandels die jaarlijks door de stad gedragen werden? Zijn ze daarom op doek in plaats van paneel geschilderd? Of waren ze bestemd voor in de kapel zelf, ter illustratie van het wonder dat daar had plaatsgevonden, voor de drommen pelgrims die de kapel bezochten? De mirakeldoeken worden…

Lees verder