Hart Amsterdammuseum »

#020today: 'En dan nu: een prachtig portret van…

System Administrator

Op 26 mei 1578 werd burgemeester Joost Sybrandt Buyck aan de dijk gezet. Hij maakte deel uit van de katholieke oligarchie van Amsterdam, die tot dat moment de stad Spaansgezind had weten te houden, terwijl andere Hollandse steden zich één voor één hadden aangesloten bij de Opstand. Hij was 72 jaar oud en had zijn stad 36 jaar gediend toen hij met een aantal andere hoogwaardigheidsbekleders in een…

Lees verder