Hart Amsterdammuseum ยป

#020today: Het Pesthuis ten geschenke

System Administrator

Vijf jaar geleden kreeg ons museum een welkome schenking: een schilderij uit begin vorige eeuw (kunstenaar onbekend) met de binnenplaats van het voormalige Pesthuis. Deze aanwinst in combinatie met het verhaal van dit gebouw dragen ertoe bij dat de onderwerpen pest en ziekenzorg beter in onze collectie zijn vertegenwoordigd.

Lees verder