Hart Amsterdammuseum »

#020today: Nieuwmarktrevolte 1975

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de climax werd bereikt in de acties in de Nieuwmarktbuurt tegen de aanleg van de metro dwars door de buurt, een geplande weg op dit tracé en de gevreesde cityvorming. De inzet was een leefbare buurt met een vermenging van functies: wonen, werken, winkelen, leren en ontspannen. In de manifestatie ‘Nieuwmarkt 1975, Incident of Keerpunt?’ wordt teruggekeken op de…

Lees verder