In 1987 overleed Gijs Perlee sr, de eigenaar van het orgelbedrijf. In die tijd was de populariteit van de draaiorgelmuziek verminderd en was het voor orgeldraaiers en exploitanten moeilijk om aan deze instrumenten nog veel te verdienen. Velen, waaronder de firma Perlee, gingen over tot het verkopen van de draaiorgels, vaak aan buitenlandse klanten. De teloorgang van dit culturele erfgoed had een tegenbeweging gegenereerd. Stichtingen werden opgericht tot behoud van de Nederlandse draaiorgelcultuur en de overheid besloot in november 1991 vijf bijzondere draaiorgels op de lijst te plaatsen van wettelijk beschermd cultuurbezit (WBC), waaronder Het Snotneusje.