Groeten uit De Digitale Stad

Groeten uit De Digitale Stad

Alle rechten voorbehouden
De Digitale Stad

Digitale Stad (DDS) is door UNESCO toegevoegd aan het internationale register Memory of the World. Dit is een lijst van culturele en historische documenten en archieven die van wereldwijd belang zijn. Hiermee is De Digitale Stad het allereerste digital born erfgoed op deze lijst. Een belangrijke en unieke mijlpaal voor digitale cultuur.

In 1988 kreeg Nederland, als eerste land in Europa, een directe open verbinding met het internet. Daarna volgden de digitale ontwikkelingen elkaar snel op. Op 15 januari 1994 introduceerde Amsterdam De Digitale Stad (DDS), de allereerste virtuele stad ter wereld. ‘Bewoners’ bouwden in DDS een huis (homepage) aan een van de stadspleinen, waar ze elkaar virtueel konden ontmoeten. In de eerste zes weken hadden zich al ruim 10.000 bewoners inge­schreven. Zes jaar later waren dat er ruim 140.000.

DDS volgde de technologische ontwikkelingen op de voet en als gevolg ontstonden er verschillende interfaces (stadsgezichten) en projecten. De virtuele stad met de inwoners bracht objecten, ideeën en tradities voort in nieuwe digitale vormen zoals webpagina’s, nieuws­groepen, chat, audio en video. De Digitale Stad is een schatkamer met digitaal erfgoed uit de beginjaren van het internet en een belangrijke historische bron.

Opstelling DDS in Amsterdam Museum

Opstelling DDS in Amsterdam Museum

 

De Digitale Stad Herleeft

In 2001 ging De Digitale Stad (DDS) uit de lucht en het digitale geheugen van de eerste jaren van het internet liep het risico verloren te gaan. Om dit unieke en belangrijke digital born erfgoed van Amsterdam van de ondergang te redden, startte het Amsterdam Museum in 2011 het project De Digitale Stad Herleeft. Samen met Waag Society, Universiteit van Amsterdam, DDS-community en vele andere partners werd zoveel mogelijk van materiaal van DDS verzameld. Het opgraven en reconstrueren van DDS was een case study voor webarcheologie. Dit heeft ervoor gezorgd dat DDS in een museale context bewaard en getoond kan worden voor toekomstige generaties.

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid beheert het audiovisuele DDS-archief, waaronder de eerste smart tv-uitzendingen, waarin voor het eerst verschillende media en interactie werden gecombineerd. De KB Nationale Bibliotheek onderhoudt de DDS-reconstructies en de documentatie. Het Amsterdam Museum bewaart en toont de 3D DDS-objecten. Vanaf komende dinsdag is er in het Amsterdam Museum aan de Amstel een kleine presentatie te zien.

Het project De Digitale Stad Herleeft won in 2016 de prestigieuze Digital Preservation Award. Dat DDS nu ook in het UNESCO Memory of the World register is opgenomen onderschrijft het belang en de urgentie van het behoud van digital born erfgoed.

UNESCO Memory of the World

UNESCO Memory of the World

Memory of the World

Het register Memory of the World werd in 1992 opgericht door UNESCO, met als doel belangrijke documenten en archieven te behouden en te beschermen voor toekomstige generaties. De lijst bevat onder meer de Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, de archieven van de Verenigde Naties en het dagboek van Anne Frank. De toekenning van de registratie aan DDS is een erkenning van het belang van digitaal erfgoed en van de impact die het heeft gehad op de samenleving.

 

Het Parool schreef vandaag over deze erkening.