amsterdam museum
 

Dienst Onderzoek en Statistiek

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Buurtwinkels’ in het Amsterdam Museum heeft de Dienst Onderzoek en Statistiek uitgezocht hoe het ervoor staat met de buurtwinkels in Amsterdam.

Het aantal winkels is sinds 1975 flink teruggelopen, maar die afname is de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. Toch hebben de buurtwinkels het nog wel moeilijk, deze blijven in aantal afnemen. Met name het aantal buurtwinkels die buiten de winkelstraten liggen neemt af. De winkels in niet-dagelijkse goederen hebben het moeilijker dan de winkels in dagelijkse goederen. Bij de winkels in dagelijkse goederen lijkt de ergste daling nu voorbij te zijn. Veel van de ruimtes die in 1975 nog als winkel werden gebruikt zijn in 2010 in gebruik als horecagelegenheid. Met name het aantal eethuisjes is toegenomen.

Ondanks dat de buurtwinkels in aantal afnemen hebben zij wel een positief imago, zo blijkt uit een panelonderzoek van O+S. Meer buurtwinkels zorgen voor een betere sfeer, aldus het panel. De bakker is onder Amsterdammers het meest populair.