In de afgelopen maanden werd in de tentoonstelling ‘Ik vast’ op de jongensbinnenplaats van het museum, aandacht besteed aan de betekenis van het vasten bij joden, moslims en katholieken. Uit deze presentatie zijn verschillende objecten verworven die betrekking hebben op de verschillende vastentradities van deze drie religies.