Yeniçeri, “yeni asker” anlamına gelir. Yeniçeriler,ele geçirilen hristiyanlardan müslümanlığı seçenlerdi. Böylece onlar padişaha, sıradan bir askerden daha sadık olacaklardı.

Yeniçeriler, sarıkdenilen, beyaz keçeden uzun bir kavuk giyerdi. Kahramanlık gösterenler kavuklarına tüy takabilirdi.İnce yün üstlüklerinin içine giydikleri, rütbelerine bağlı olarak saten, kadife ya da brokardan olurdu.Yeniçeriler genelde birden fazla silah taşırdı. Elde tuttuğu bu silah yatağan, kılıç, küçük bir balta ya da bir misket tüfeği olabilirdi.