Het reliëf is in 1581 door Joost Jansz Bilhamer vervaardigd voor het nieuwe Burgerweeshuis, dat vanaf 1580 was gevestigd in het vroegere Sint Luciënklooster. Bijna vier eeuwen zou dit weeshuis aldaar blijven, tot 1960. Daarna kwam hier het Amsterdam Museum.

Het reliëf hing boven de Jongenspoort van het weeshuis in de Kalverstraat. De bekende versregels van Vondel waren een oproep aan passanten bij te dragen aan de kosten van het weeshuis. Pal voor de Jongenspoort stond derhalve een collectebus.

‘Wij groeien vast in tal en last. Ons tweede Vaders klagen. Ay ga niet voort door dese poort. Of helpt een luttel dragen’. Kortom: geef alstublieft geld voor onze opvang! De ‘tweede vaders’ zijn de bestuurders van het weeshuis. De witte duif staat voor de Heilige Geest.

Bekijk het reliëf uit poort Burgerweeshuis in de Collectie Online van het Amsterdam Museum.