Allegorie op de uitbreiding van Amsterdam

Klassieke goden omringen op deze allegorie de Amsterdamse stedenmaagd. Zij presenteert trots een stadsuitbreiding aan hen, die te zien is op de kaart in haar hand. Personificaties van Vrede, Overvloed en Waarheid scharen zich aan de kant van de maagd terwijl zij haar pleidooi houdt. De deugdzaamheid van Amsterdam wordt zo benadrukt, zelfs de goden lachen de stad toe.