Doorbraak van de Raadhuisstraat in de winter

Aan het einde van de negentiende eeuw bloeide de economie op. Meer mensen en meer verkeer waren het gevolg. Het centrum van Amsterdam werd praktisch onbereikbaar, omdat er geen doorgaande verbinding was met het Damrak en het Rokin. De demping van de Rozengracht en de Warmoesgracht en de sloop van huizen tussen de Keizersgracht en Singel boden hiervoor een oplossing. Na tien jaar slopen en bouwen werd de Raadhuisstraat in 1896 in gebruik genomen. De weergave van de bouwactiviteiten door Breitner markeert een omslag in de kijk op de stad. De bouwput, de amper herkenbare omgeving en de mensen zijn door hem samengebracht in impressionistische toetsen en lichtval. Breitner heeft de doorbraak bij de Raadhuisstraat verschillende malen weergegeven. Daarbij werkte hij naar door hemzelf gemaakte foto’s.