We zijn erg benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. We willen je als lezer van het Hart vragen een korte online vragenlijst in te vullen. Dit neemt niet langer dan 10 minuten in beslag en helpt ons enorm. Jouw gegevens blijven volledig anoniem. Via de volgende link kom je bij de vragenlijst: http://www.thesistools.com/web/?id=259479

Alvast veel dank.