Groepsportretten in de Hermitage, De Overlieden van de Handboogdoelen, 2014
All rights reserved
Hermitage Amsterdam
Het schilderij werd opgenomen in de tentoonstelling over zeventiende-eeuwse groepsportretten in de Amsterdam-vleugel van de Hermitage. Het hing daar boven het portret van de regenten en regentessen van het Spinhuis dat Van der Helst in 1650 had geschilderd.

Eén van de vrienden van het Amsterdam Museum opperde in 2016 het idee om het schilderij te restaureren juist omdat het een bijzondere verbinding is tussen het zilver op het schilderij en het zilver in de collectie: een werk dat het verdient om in volle glorie op zaal gezien te worden. Samen met anderen legde hij een flinke basis voor de financiering van de restauratie en in 2017 werd besloten dat het schilderij ingrijpend zou worden gerestaureerd. 

Het schilderij verhuisde naar het atelier van de restaurator en was voor het publiek alleen in 2018 op de TEFAF te zien.