Een onderdeel van de expositie was een middeleeuwse breeuwketel van ruim 900 kilo zwaar. Deze breeuwketel was in 1975 opgegraven onder de voor de metro gesloopte huizen in de Nieuwmartkbuurt. Ternauwernood kon de gemeente voorkomen dat de ijzeren ketel aan een schrootbedrijf werd verkocht. Van de Nieuwmartkbuurt is dankzij een 16de-eeuwse kaart bekend dat er vroeger een scheepswerf heeft gestaan. Toen de scheepsbouw eind 16de eeuw naar de oostelijke eilanden was vertrokken, was deze ketel achter gebleven. Op de scheepswerven werden deze ketels gebruikt om een mengsel van warme pek en vlas of hennep te verwarmen. Dit mengsel werd dan met een breeuwbeitel tussen de naden van de houten planken van de schepen gestopt. Breeuwen betekende eigenlijk het waterdicht maken van een schip.

Van de Nieuwmarkt naar het Amsterdam Museum en nu weer naar het depot van de stadsarcheologen. Deze ketel heeft heel wat afgereisd. Makkelijk was het niet, er moest een hijsinstallatie aan te pas komen om het gevaarte uit het museum te vervoeren. Lees hier meer over dit object.

De breeuwketel moest plaatsmaken voor de opkomende expositie Claude Vanheye - Famous popstars in Amsterdam. Vanaf 7 september zal een bijzondere, nooit eerder getoonde keuze uit het oeuvre van Claude Vanheye worden geëxposeerd. Lees hier meer over deze tentoonstelling.