De geschiedenis van de gevelsteenmuur gaat terug tot de jaren 1924-1927, toen de meeste van de nu aanwezige gevelstenen door toedoen van de toenmalige Vereeniging tot Behoud van Gevelsteenen hier een nieuwe plaats in het openbaar vonden.

Mede-initiatiefnemer van de restauratie is ook nu weer de vereniging die waakt over de gevelstenen in Amsterdam: de Vereniging Vrienden van Amsterdamse gevelstenen. Via hun fraaie website kun je doorlinken naar de adressen in Amsterdam waar zich gevelstenen bevinden; dit is ook het geval met de gevelsteenmuur.

Als voorbeeld staan we hier stil bij één van de gevelstenen met een foto van vóór en na de restauratie. We citeren hier eerst de gegevens over de steen van de gevelstenen-website:

Gevelsteen D IONGE KOOPERSLAGER
Gevelsteenmuur Sint Luciënsteeg, Amsterdam
Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Een door een weelderig rococo-ornament omgeven reliëf waarop een man bezig is met een grote hamer op een grote ketel te slaan. Boven de rand van de ketel steekt het hoofd van een jongetje, zijn knechtje, uit. Waarschijnlijk is de man, een koperslager bezig met het slaan van klinknagels die het knechtje aan de binnenkant moet tegenhouden.
Op de onderrand : D IONGE KOOPERSLAGER.
Afkomstig van het in 1945 afgebroken pand Tuinstraat 88.
Afm. 65 x 70 cm.
Tekst Onno Boers/ Foto Pancras van der Vlist

De werkzaamheden aan de gevelsteenmuur worden uitgevoerd door restaurator Wil Abels. De gevelsteen van de koperslager behoort tot het merendeel van de stenen in deze muur, waaraan sinds hun plaatsing geen of amper onderhoud heeft plaatsgevonden. Met één hardstenen uitzondering zijn alle gevelstenen in de muur van zandsteen. Bij de koperslager vielen de beschadigingen relatief mee; enkele beschadigingen in de ornamenten zijn hersteld met restauratiemortel, evenals enkele oneffenheden. De steen is schoongemaakt en daarna geïmpregneerd met een mengsel van lijnolie en terpentijn. Behalve als bescherming van de steen dient dit als basis voor het opbrengen van de verf. Het is aardig om te zien dat de gevelstenen na hun restauratie veel meer bekijks hebben dan voorheen, ook van talrijke toeristen.

Klik hier voor meer informatie over dit object.