27 oktober 2012: de verjaardag van Amsterdam - de teller staat op 737 jaar. Hoewel de eerste bewoning alhier verder teruggaat in de tijd, wordt bij het lezen van de tellerstand uitgegaan van 27 oktober 1275: de datum van de oudste schriftelijke vermelding van Amsterdam in het tolprivilege van graaf Floris V. Dit oorspronkelijke document kan ter gelegenheid van Amsterdams verjaardag worden aanschouwd in het
Stadsarchief. In het Amsterdam Museum wordt de verjaardag luister bijgezet door een aantal speciale evenementen.