De kleuren van een markt weergegeven als gezien door een kaleidoscoop. Kramen met allerlei kleurige waren: bloemen, fruit, kleding parfumflesjes in rozetten.
Geschikt voor een korte meditatie.
De muziek is van GF Händel.