Uit teksten op penningen en uit archiefbronnen blijkt dat penningen aan de bij deze gebeurtenissen aanwezige familieleden en vrienden werden gegeven en bij overlijden aan de dragers van de lijkbaar, verwanten en vrienden. Deze familiepenningen, meestal uitgevoerd in goud, zilver of brons, zijn een vrijwel uniek Nederlands verschijnsel, waarbij Amsterdam een centrale plaats inneemt. Hier immers woonden de meeste mensen die zich dergelijke kostbare herinneringen konden veroorloven en de kunstenaars die ze konden maken.

In de collectie van het Amsterdam Museum bevindt zich een belangrijke verzameling, bestaande uit ongeveer 4.500 penningen. Conservator Judith van Gent heeft samen met de verzamelaars Herman Gerritsen en Frans Weijer de penningencollectie doorgenomen op familiepenningen. De vroegste familiepenning komt uit 1621 en de laatste uit 1986. Onderzoek is verricht naar de opdrachtgevers, de vervaardigers en de gelegenheid. Het onderzoek dat oud-medewerker Jaap Wit in het verleden naar deze deelcollectie heeft gedaan, is hierin meegenomen en verwerkt.

De penningen memoreren speciale gelegenheden van bekende en onbekende Amsterdammers. De makers zijn zilversmeden, kunstenaars en medailleurs, van Johannes Lutma tot Willem Vis. Familiepenningen: Herinneringen aan leven en dood herbergt een chronologisch overzicht van deze unieke collectie.

 

Waar je deze publicatie kunt inzien:

  • Bibliotheek Amsterdam Museum
  • Hier te koop