Met de benoeming van Willem Backer (1595-1652) tot burgemeester bereikt de familie het hoogste politieke ambt. Vanuit het Amsterdamse stadhuis ijvert hij tevergeefs voor de voltooiing van de toren van de Nieuwe Kerk. Zijn gelijknamige kleinzoon Willem Backer (1656-1731) trekt zich geheel terug uit de politiek om zich te wijden aan de bestudering van de eigen familiegeschiedenis. Ook legt hij de basis voor de latere collectie door vele opdrachten te verstrekken voor portretten van zowel voor- als nazaten

De volgende generatie gaat gestaag door met het verzamelen van voorouders, onder meer door het bijzondere familiealbum met tientallen getekende portretten aan te vullen. Hoe groot het belang van de portretten is, blijkt uit de ruzie tussen de families Backer en De la Court over Willem Backers erfenis in 1731. Zijn dochter Catharina, een begenadigd bloemenschilderes, ziet zich daarbij geplaatst tussen de belangen van haar man en die van haar broer.

Later in de achttiende eeuw ontpopt Hendrick Backer Cornelisz (1730-1779) zich als een ware collectievormer, die zich omringt met zijn geschilderde voorouders. Samen met zijn vrouw Cornelia Maria Elias ontfermt hij zich bovendien over ontheemde portretreeksen van de verwante families Schaep, Schaak en Elias. Later wordt daar nog een indrukwekkende serie silhouetten van de Alewijns aan toegevoegd.

De collectie heeft haar rijkdom te danken aan generaties Backers, die niet alleen opdrachten verstrekten om de portrettengalerij aan te vullen maar ook het familie-erfgoed hebben gekoesterd en bijeengehouden. Bij testamentaire beschikking van Jhr. Cornelis Backer (1828-1908) richtte diens zoon Johan Ferdinand in 1910 de Backer-Stichting op. Hiermee was de toekomst van de verzameling verzekerd. In dit boek wordt beschreven hoe in de afgelopen eeuwen deze bijzondere collectie bijeen is gebracht, uitgebreid en gekoesterd.

 

Waar je deze publicatie kunt inzien:

  • Bibliotheek Amsterdam Museum