Tot de zomer van 2015 heeft het Amsterdam Museum een belangrijk schilderij in bruikleen: de beeltenis van een gesluierde jonge vrouw door Rembrandt, traditioneel een portret van Saskia van Uylenburgh genoemd, de vrouw van de kunstenaar. Eigenaar is de National Gallery of Art te Washington, die wij zeer dankbaar zijn.