Jacob Alewijn Backer door de ogen van 21ste-eeuwse tekenaars

Jacob Alewijn Backer door de ogen van 21ste-eeuwse tekenaars

De verzameling van de Backer-Stichting is een van de best bewaard gebleven familiecollecties in Nederland. Opeenvolgende generaties hebben opdrachten verstrekt aan kunstschilders zodat een portrettengalerij is ontstaan van een Amsterdams regentengeslacht door de eeuwen heen. Dit erfgoed is in de familie gekoesterd en in 1910 werd besloten om de schilderijen en andere voorwerpen onder te brengen in een stichting. Hiermee was de toekomst van de verzameling verzekerd. In 1954 werd de hele collectie in bruikleen gegeven aan de stad Amsterdam en sindsdien zijn de portretten te zien geweest in Museum Willet-Holhuysen, het huis van het verzamelaarsechtpaar aan de Herengracht 605. Nu siert een deel van de portretten de wanden van het Cromhouthuis en spreken de dames en heren tot de verbeelding van de tekenaars die wekelijks neerstrijken in de kleine salon.

 

Beeldige Backers kijken de tekenaars vanuit hun portretlijsten aan aan

Beeldige Backers kijken de tekenaars vanuit hun portretlijsten aan aan

Voor meer informatie over de Backer Stichting zie http://www.backercollectie.nl/