7 maart 1659 was de eerst mogelijke datum waarop de toenmalige eigenaren van Huis Kostverloren aan de Amstel, de vijf erfgenamen van Simon de Rijck (1565 – 1652), schepen en raad van Amsterdam, toestemming kunnen hebben gekregen voor de afbraak en herbouw. De grootscheepse renovatie was waarschijnlijk noodzakelijk geworden omdat door intensieve molenbemaling het grondwaterpeil van de aangrenzende Middelpolder was gezakt, waardoor de paalfundering van Kostverloren, aan de lucht was blootgesteld. Het schilderij van Ruisdael laat Kostverloren zien na aanvang van de sloopwerkzaamheden en vóór de herbouw. Lees meer