Het verhaal van het Mirakel draait om een hostie die niet wilde branden. Volgens de overlevering lag er een man op sterven in een huis in de Kalverstraat. Een priester kwam bij hem om hem het Heilige Sacrament toe te dienen, maar de man braakte de hostie uit. Nadat het braaksel in het haardvuur was gegooid gebeurde het. Of liever gezegd, het gebeurde juist niet: de hostie bleef ongeschonden, ondanks het vuur.

De priester nam de hostie mee naar de Oude Kerk en opnieuw gebeurde er een wonder: de hostie keerde op onverklaarbare wijze terug naar het huis in de Kalverstraat, drie keer zelfs. Op de plaats van het wonder werd een kapel gebouwd: de Heilige Stede (heilige plek). Sindsdien is Amsterdam een katholiek pelgrimsoord.

In deze kist zou de wonderbaarlijke hostie zijn bewaard. Hij komt uit de Heilige Stede maar verhuisde in 1578 naar het Burgerweeshuis, aan de overkant van de Kalverstraat. Amsterdam was net protestants geworden en katholieke bezittingen werden over de stad verspreid. Zo kwam de kist in het weeshuis terecht, het huidige Amsterdams Historisch Museum.

Inmiddels weten we dat de heilige hostie waarschijnlijk nooit in deze kist heeft gelegen. De kist komt wel uit de Heilige Stede, maar er lagen gewoon archiefstukken in. Toch waren er wezen die bij hoog en bij laag beweerden genezen te zijn van een ziekte, nadat ze op de Mirakelkist hadden gezeten. Op de plek van de Heilige Stede staat nu de Amsterdam Dungeon. En de hostie? Die is al eeuwenlang onvindbaar.

Gepubliceerd in De Echo op 17 maart 2010