De munten en penningen zijn niet geschikt om er een barcode op te plakken. De barcodes zouden een groot deel van de afbeelding op de munt of penning aan het zicht onttrekken. We wilden de munten en penningen in het nieuwe depot graag in laden opbergen. Om te voorkomen dat ze in de laden door elkaar gaan schuiven, moeten ze in speciale bakjes worden gelegd. Door het materiaalgebruik waren de oude, handgemaakte, bakjes niet meer geschikt. Er is voor gekozen nieuwe bakjes aan te schaffen die door Bruno Ninaber van Eyben werden ontworpen voor het Geldmuseum. Op deze bakjes kan een barcode worden aangebracht. Verder zijn de formaten van deze bakjes zo gekozen, dat ze door ze tegen elkaar aan te leggen steeds weer een rechthoek vormen. Ook wanneer je verschillende formaten combineert. Dit betekent dat we ervoor kunnen kiezen de munten en penningen straks op volgorde van inventarisnummer kunnen opbergen en dat niet op formaat hoeven te doen.

In het nieuwe depot kiezen we ervoor om alle voorwerpen zo veel mogelijk naar materiaal op te bergen. Deze keuze maakte het mogelijk om ook de insignes en draagtekens in hetzelfde systeem op te bergen. Ze komen straks in dezelfde ladeblokken terecht als de munten en penningen. Ook deze deelcollectie is inmiddels verhuisklaar gemaakt. In de afbeeldingen hiernaast zie je hoe de munten en penningen uit het oude systeem worden genomen en worden gewogen. Op de andere afbeelding zie je de munten en penningen in het nieuwe opbergsysteem.