In 1992 werd de tentoonstelling 'De Wereld binnen handbereik; Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen 1585-1735' geopend.

Voor de samenstelling hiervan werd heel Europa afgereisd op zoek naar objecten die ooit deel uitmaakten van Nederlandse collecties.

In het essay dat naar aanleiding van de tentoonstelling gepubliceerd werd, werd het eerste gedegen onderzoek naar Nederlandse verzamelingen gepresenteerd. Verzamelen werd eindelijk beschouwd als serieuze bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap. Bovendien werd de rol die verzamelaars spelen bij het vermeerderen van kennis niet langer gebagatelliseerd.

Bronnen:
De Kunstkamera van Peter de Grote: de Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit ...
Door Jozien J. Driessen-Van het Reve

E. Bergvelt en R. Kistemaker red., De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum