Het Sint-Andrieshofje, gelegen aan de Egelantiersgracht 105-145 bestaat dit jaar 400 jaar en dat werd gevierd op 30 november, de feestdag van Sint Andries waarnaar het hofje is vernoemd. Voorafgaand aan de officiële viering in het Begijnhof, waaronder het hofje valt, was er een boottocht voor de ‘hofdames’ en genodigden. Na een kopje thee of koffie in het Houten Huijs, werd een Heilige Mis opgedragen in de Begijnhofkapel. Waar, na een korte pauze de presentatie plaatsvond van het boekje dat ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan is geschreven door Annemarie Vels Heijn.

Het eerste exemplaar werd door de voorzitter van stichting Andrieshof en stichting Begijnhof mr. W.M.N. Eggerkamp, uitgereikt aan Boudewijn Oranje, lid dagelijks bestuur van stadsdeel Centum en o.a. belast met monumentenzorg. Niet alleen vanwege zijn functie maar ook persoonlijk heeft hij wel iets met het hofje, zei hij in zijn dankwoord, omdat hij er vijfentwintig jaar tegenover heeft gewoond.

Daarna vertelde de schrijfster iets over haar ervaringen bij haar onderzoek voor het boekje, en reikte vervolgens een exemplaar uit aan Corrie Hoogland (89) al 30 jaar bewoonster van het hofje. Zij heeft zich altijd geïnteresseerd voor de geschiedenis van het hofje en ingezet voor de uitgave van een boekje daarover. Dat het er nu is geeft haar veel voldoening.
De dag werd hierna afgesloten met een feestelijke borrel in en om het Houten Huijs.

Meer weten?

Lees het artikel van Annemarie Vels Heijn ove de geschiedenis van het Andrieshofje.
Zie voor meer hofjes in en buiten de Jordaan de website www.hofjesinamsterdam.nl.