Vanwege de opening van de 2e Dag van de Amsterdamse geschiedenis vanavond, staat vandaag het portret van Jan Wagenaar centraal. Wagenaar werd in 1758 tot ‘historieschrijver der stad Amsterdam’ benoemd. Op zijn portret door Tibout Regters houdt hij het vroegste document, waarin Amsterdam wordt genoemd, in zijn hand: het zogenaamde tolprivilege van graaf Floris V van Holland dat 27 oktober 1275 is gedateerd en dat zich in het Stadsarchief Amsterdam bevindt. Op de achtergrond hangt de beroemde houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz. uit 1544.