'Bit List'
Het gaat om digitaal materiaal waarvoor nog geen duidelijke verantwoordelijke in beeld is voor de langetermijnbewaring, digitale formaten die niet langer worden ondersteund, of materiaal dat wel degelijk als belangrijk wordt gezien maar waarvan de duurzame toegang nog niet gegarandeerd is.

Bekijk de aankondiging en uitleg van de 'Bit List of Endangered Digital Materials' op de eerste International Digital Preservation Day, 30 november 2017:


Meer informatie


International Digital Preservation Day

Het toegankelijk houden van allerlei soorten digitale informatie (het ‘digitale geheugen’ van onze maatschappij) vergt extra inspanningen van de organisaties die de digitale collecties beheren. Om deze reden heeft de Britse Digital Preservation Coalition het initiatief genomen en de International Digital Preservation Day georganiseerd. Het evenement is een jaarlijks terugkerend initiatief. In Nederland coördineren het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) alle activiteiten.

Bekijk de activiteiten in 2017:


'Bit List' of Digitally Endangered Species: Practically Extinct

'Bit List' of Digitally Endangered Species: Practically Extinct