Deze week was de eerste van een reeks bijeenkomsten om onze medewerkers voor te bereiden op hun werk in het nieuwe depot. De afdeling collectie is straks de vaste bewoner en was dus als eerste aan de beurt om geïnformeerd te worden over alle (nieuwe) technieken die in het gebouw worden toegepast. Onze eigen medewerkers kwamen aan bod, maar ook gasten die toeleveranciers vertegenwoordigen. Er stonden onderwerpen op de agenda als nieuwe hard- en software om de verhuizing te kunnen volgen en de standplaatsen vast te leggen, de systematiek voor het beschrijven van standplaatsen, luchtbehandeling en filteringtechniek en intern transport.

Het was een interessante en leuke dag. Vooral omdat de hele afdeling aanwezig was en collega’s daardoor soms voor het eerst meer informatie kregen over vakgebieden waar ze normaal niet veel mee in aanraking komen. Museum Geelvinck-Hinlopen verleende ons gastvrijheid. Op deze mooie plek konden we ongestoord een hele dag aan de slag. Volgende week is de afdeling beveiliging aan de beurt. Zij moeten straks direct aan de slag en hebben de minste tijd om het gebouw echt goed te leren kennen. Daarom nemen we hen alvast mee naar hun nieuwe werkplek.